www.7671.net > 《七步诗》的古诗

《七步诗》的古诗

煮豆持作羹,漉菽以为汁.萁在釜下燃,豆在釜中泣.本是同根生,相煎何太急?这是收录在《小学生必背古诗词》中,魏晋时期曹植所作的《七步诗》,跟许多成年人年少时所学的四句《七步诗》有所不同.日前,聂女士致电本报说:“

诗词名:七步诗 作者:曹植 朝代:魏晋 体裁:五古 七步诗 煮豆持作羹,漉菽以为汁.萁在釜下燃,豆在釜中泣.本是同根生,相煎何太急?

七步诗 [三国魏]曹植 煮豆持作羹, 漉菽以为汁. 萁在釜下燃, 豆在釜中泣. 本是同根生, 相煎何太急.

《七步诗》原文 煮豆持作羹, 漉菽以为汁. 萁在釜下燃, 豆在釜中泣. 本是同根生, 相煎何太急.

七步诗[三国魏] 曹植煮豆燃豆萁,豆在釜中泣.本是同根生,相煎何太急?注释持:用来.羹:用肉或菜做成的糊状食物.漉:过滤.豉(菽):豆.这句的意思是说把豆子的残渣过滤出去,留下豆汁作羹.萁:豆类植物脱粒后剩下的茎.釜:锅.[3] 译文豆秸在锅下燃烧着,豆子正在锅里哭泣.本来我们是同一条根上生长出来的,我们为何要自相残杀呢?

七步诗 [魏晋] 曹植 煮豆燃豆萁,豆在釜中泣.本是同根生,相煎何太急.作品赏析 【注释】:豆萁:豆秸.釜:锅. 据《世说新语文学》记载:“文帝(曹丕)尝令东阿王(曹植)七步中作诗,不成者行大法(杀),应声便为诗……帝深有

七步诗 古诗作者:曹植 煮豆持作羹,漉菽以为汁. 萁在釜下燃,豆在釜中泣. 本自同根生,相煎何太急? 译文: 煮豆来做豆羹,过滤的豆子做成汁.豆杆在锅下燃烧,豆子在锅里哭泣.豆杆和豆子本是从同一条根上生长出来的,为什么要相

七步诗 [三国魏]曹植 zhǔ dòu rán dòu qí 煮 豆 燃 豆 萁 , lù chǐ yǐ wéi zhī 漉 豉 以 为 汁 . qí zài fǔ xià rán 萁 在 釜 下 燃 , dòu zài fù zhōng qì 豆 在 釜 中 泣. běn shì tóng gēn shēng 本 是 同 根 生, xiāng jiān hé tài jí 相 煎 何 太 急 .

长歌行 青青园中葵,朝露待日(xi). 阳春布德泽,万物生光辉. 常恐秋节至,(kun)黄华(huā)叶衰(cui). 百川东到海,何时复西归? 少壮不努力,老大徒伤悲. 《七步诗》 曹植 煮豆持作羹, 漉菽以为汁. 萁在釜下燃, 豆在釜

《七步诗》 煮豆燃豆萁, 豆在釜中泣. 本自同根生, 相煎何太急? 【注释】 燃:燃烧. 泣:小声哭泣. 本:原本,本来. 煎:煎熬. 相煎:指互相残害,全诗表达了曹植对曹丕的不满. 何:何必. 【译文】 锅里煮着豆子,是想把豆子的残

友情链接:jclj.net | xcxd.net | 4585.net | lpfk.net | ymjm.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.7671.net

copyright ©right 2010-2021。
www.7671.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com