www.7671.net > 有关冬天的古诗

有关冬天的古诗

江雪 作者:柳宗元 qiān shān niǎo fēi jué 千 山 鸟 飞 绝 , wàn jìng rén zōng miè 万 径 人 踪 灭 . gū zhōu suō lì wēng 孤 舟 蓑 笠 翁 , dú diào hán jiāng xuě 独 钓 寒 江 雪 .逢雪宿芙蓉山主人 作者:刘长卿 rì mò cāng shān yuǎn 日 暮 苍 山 远 ,

杜甫 两个黄鹂鸣翠柳,一行白露上青天. 窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船. 2、《逢雪宿芙蓉山主人》 唐刘长卿 日暮苍山远,天寒白屋贫. 柴门闻犬吠,风雪夜归人. 3、《终南望余雪》 唐祖咏 终南阴岭秀,积雪浮云端. 林表

1.《冬夜书怀》唐.王维 冬宵寒且永.夜漏宫中发.草白霭繁霜.木衰澄清月. 丽服映颓颜.朱灯照华发.汉家方尚少.顾影惭朝谒. 2.《邯郸冬至夜思家》唐.白居易 邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身. 想得家中夜深坐,还应说着远行人. 3.

关于冬天的古诗有:《江雪》、《雪梅其一》、《逢雪宿芙蓉山主人》 、《和张仆射塞下曲其三》、《夜雪》等.一、千山鸟飞绝,万径人踪灭.孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪.唐柳宗元《江雪》译文:所有的山上,飞鸟的身影已经绝迹

1、《南秦雪》 唐元稹 帝城寒尽临寒食,骆谷春深未有春. 才见岭头云似盖,已惊岩下雪如尘. 千峰笋石千株玉,万树松萝万朵银. 飞鸟不飞猿不动,青骢御史上南秦. 2、《逢雪宿芙蓉山主人》 唐刘长卿 日暮苍山远,天寒白屋贫. 柴

江雪----柳宗元 千山鸟飞绝,万径人踪灭.孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪.梅花----王安石 墙角数枝梅,凌寒独自开.遥知不是雪 为有暗香来 逢雪宿芙蓉山主人刘长卿日 暮 苍 山 远,天 寒 白 屋 贫.柴 门 闻 犬 吠,风 雪 夜 归 人.

《夜雪》 白居易 已讶衾枕冷, 复见窗户明. 夜深知雪重, 时闻折竹声. 《雪 梅》 〔宋)卢梅坡 梅雪争春未肯降, 骚人阁笔费评章. 梅须逊雪三分白, 雪却输梅一段香 雪梅 (卢梅坡) 有梅无雪不精神, 有雪无诗俗了人. 日暮诗成天又雪,

关于冬天的古诗 绝句 杜甫 两个黄鹂鸣翠柳,一行白露上青天.窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船.江雪 柳宗元 千山鸟飞绝,万径人踪灭.孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪.梅花 王安石 墙角数枝梅,凌寒独自开.遥知不是雪,为有暗香来 逢雪宿芙蓉

1、《子夜冬歌》【唐】崔国辅 寂寥抱冬心,裁罗又.夜久频挑灯,霜寒剪刀冷. 2、《逢雪宿芙蓉山主人》【唐】刘长卿 日暮苍山远,天寒白屋贫.柴门闻犬吠,风雪夜归人. 3、《终南望余雪》【唐】祖咏 终南阴岭秀,积雪浮云端.林

1.江雪 柳宗元 千山鸟飞绝,万径人踪灭. 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪 2.王安石 【作品】:梅花 墙角数枝梅,凌寒独自开. 遥知不是雪,为有暗香来. 3.白居易的《问刘十九》 “绿蚁新醅酒,红泥小火炉, 晚来天欲雪,能饮一杯无?” 4.刘长

网站地图

All rights reserved Powered by www.7671.net

copyright ©right 2010-2021。
www.7671.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com